test

NIEUWBOUW
De nieuwbouw van 4 bouwlagen is ongeveer 100m lang en zweeft als het ware boven het bestaand gebouw. Hij bestaat uit een torsiestijve staalstructuur die toelaat dat hij puntsgewijs en excentrisch ondersteund wordt. Het basisconcept om daarbij tot een stabiele constructie te komen bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds een